Projectbegeleiding

Bij het begeleiden van een project, of dit nu een woonkamer is of een hele hal verbouwen van een kantoor of het aanbrengen van zonwering, gaat het in eerste instantie om het vastleggen van een programma van eisen. Eerst vast leggen wat men bereiken wil. Het geheel moet dan ook getoetst worden of het aan de regelgeving en wetgeving voldoet. Ook zal er doorgerekend moeten worden wat het energieverbruik is en kan er duurzaam gewerkt worden en kunnen materialen worden hergebruikt.  Dan het ontwerp vastleggen en de begroting samenstellen. Na een offerte traject kan samen met de opdrachtgever gekeken worden of de begroting klopt of aangepast moet worden.

Dan is de begroting berekend en het Programma Van Eisen (PVE) bekend en kan er aanbesteed worden. 

En daarna gaat het echte werk gebeuren. In overleg met aannemers en onderaannemers wordt een planning gemaakt en wordt er begonnen met de werkzaamheden.

Sanlux bewaakt de begroting en planning en onderhoudt het contact tussen alle partijen. De opdrachtgever wordt regelmatig en direct geïnformeerd over de lopende gang van zaken.

Tijdens het gehele proces worden er foto's gemaakt om later te kunnen beoordelen of alles gegaan is volgens de afspraken.

 

Ook bestaat bij Sanlux de mogelijkheid opdrachten te splitsen en alleen delen ervan in opdracht te geven. Bijvoorbeeld wel het ontwerp maar niet de uitvoering. Of juist wel de uitvoering en niet de begroting. Of alleen een meubel in een totaal project of de raamdecoratie en niet al het andere.

 

Vraag ons naar de mogelijkheden !

De eerste gesprekken zullen oriënterend zijn. Als duidelijk is wat de wensen zijn zal hiervoor een aanbieding worden gedaan. Daarna starten de procedures voor het in gang gezette project.